Naše usluge

Naš tim savetuje, zastupa pred sudovima, drugim državnim organima i trećim licima i pruža drugu "svakodnevnu" pravnu podršku pravnim licima i preduzetnicima u obavljanju njihove delatnosti, a naročito:

Fizičkim licima pružamo, isto tako, pravnu pomoć u različitim oblastima prava:

Reference