Naš tim advokata

advokat Dragan Mraković

Rođen je novembra 1949. godine u Beogradu. U periodu od 1980. do 1991. godine radi kao stručni saradnik, a potom i kao Zamenik opštinskog javnog tužioca Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu. Advokatsku kancelariju Mraković osniva 1991. godine.

Oblasti:

advokat Mirko Mraković LL.M.oec (Uni zu Köln)

Rođen je februara 1982. godine u Beogradu. Nakon pripravničkog staža provedenog u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, od marta 2010. godine je advokat kancelariji Mraković & Partneri. Na Univerzitetu u Kelnu završio je Master studije Privrednog prava, smer kompanijsko pravo.

Oblasti:

Strani jezici: nemački, engleski

advokat Nikola Marković LL.M.

Rođen je oktobra 1984. godine u Beogradu. Od 2008. godine radi kao pripravnik, a od maja 2010. godine kao advokat u Advokatskoj kancelariji Mraković & Partneri. Na univerzitetu Kolumbija, u Njujorku završio master studije iz oblasti pravnih nauka.

Oblasti:

Strani jezici: engleski

advokat Miloš Čakić

Rođen je marta 1987 godine u Beogradu. Od novembra 2011. godine radi kao pripravnik, a od juna 2014. godine, kao advokat u Advokatskoj kancelariji Mraković & Partneri.

Oblasti:

Strani jezici: engleski

advokat Tijana Hajduković

Rođena 1987. godine. U oktobru 2015. godine priključila se timu Zajedničke advokatske kancelarije Mraković & Partneri.

Oblasti:

Strani jezici: engleski

advokat Nevena Vučković

Rođena 1990. godine. Od 2014. godine je član tima Zajedničke advokatske kancelarije Mraković & Partneri.

Oblasti:

Strani jezici: engleski, francuski